Thuế điện tử

post img Điểm mới trong giao dịch thuế điện tử từ ngày 03/5/2021

Ngày 18/3/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (có hiệu lực từ ngày 03/5/2021)... Xem chi tiết


Nghiệp vụ chuyên môn

post img Kế toán là gì, Ngành kế toán học những gì?

Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức, một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh doanh tư nhân...Đây là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế. Từ quản lý ở phạm vi từng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp cho đến quản lý ở phạm vi toàn bộ nền kinh tế... Xem chi tiết


Công cụ quản lý

post img Phần mềm kế toán cibos online

Hiện nay, việc sử dụng các phần mềm kế toán cho doanh nghiệp ngày càng phổ biến. Vậy thế nào thì được coi là phần mềm kế toán tốt và hiệu quả mà quý doanh nghiệp nên lựa chọn?.. Xem chi tiết


Tài sản cố định

post img Kế toán tài sản cố định

Trong một doanh nghiệp có quy mô bộ máy kế toán rõ ràng thì có thể có bộ phận kế toán tài sản cố định và nhiệm vụ của kế toán TSCĐ sẽ là tham gia kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của nhà nước, lập các báo cáo về tài sản cố định của doanh nghiệp; kế toán tiến hành phân tích tình hình trang bị, huy động, bảo quản và sử dụng tài sản cố định nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của tài sản cố định... Xem chi tiết


Kế toán sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định

post img Nghiệp vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp TSCĐ

- Các chi phí để đầu tư nâng cấp TSCĐ được ghi tăng nguyên giá của TSCĐ đó, không hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.-Các chi phí sửa chữa TSCĐ không được tính tăng nguyên giá TSCĐ mà được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, (nhưng tối đa không quá 3 năm)... Xem chi tiết


Thuế giá trị gia tăng

post img Những đối tượng không chịu thuế GTGT

Các đối tượng không chịu thuế GTGT mới nhất:Những đối tượng không chịu thuế GTGT, các mặt hàng dịch vụ không chịu thuế GTGT mới nhất hiện hành như: Sản phẩm trồng trọt, Thủy hải sản, chuyển quyền sử dụng đất, dịch vụ y tế- Thú y, Dạy học - Dạy nghề... Xem chi tiết


Website đối với doanh nghiệp

post img Ý nghĩa của trang website

Thực hiện chương trình đẩy mạnh chủ trương cũng như sự phát triển của công nghệ, việc áp dụng công nghệ vào đời sống xã hội và trong kinh doanh:.. Xem chi tiết


Chi phí tính thuế TNDN

post img Những chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

37 khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp căn cứ vào Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính)... Xem chi tiết


Ý nghĩa của việc phân quyền trong phần mềm ứng dụng

post img Phân quyền trong phần mềm kế toán Cibos online

Phân quyền là một nghệ thuật hơn là một khoa học. Giám đốc hoặc trưởng bộ phận trước khi phân quyền cần phải hiểu rất rõ về năng lực cũng như tâm lý và động lực làm việc của người được phân quyền... Xem chi tiết


Kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn

post img Những kỹ năng cần cho người làm kế toán

Kế toán là một bộ phận không thể thiếu ở tất cả các công ty và được xem là ngành phổ biến hiện nay. Làm ở vị trí này, ngoài vững kiến thức chuyên môn, bạn cần phải học hỏi và trau dồi thật nhiều kỹ năng cần thiết cho bản thân. Cùng xem ngay 6 kỹ năng cần có của một nhân viên kế toán dưới đây:.. Xem chi tiết

0987753510