Tài sản cố định

post img Kế toán tài sản cố định

Trong một doanh nghiệp có quy mô bộ máy kế toán rõ ràng thì có thể có bộ phận kế toán tài sản cố định và nhiệm vụ của kế toán TSCĐ sẽ là tham gia kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của nhà nước, lập các báo cáo về tài sản cố định của doanh nghiệp; kế toán tiến hành phân tích tình hình trang bị, huy động, bảo quản và sử dụng tài sản cố định nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của tài sản cố định... Xem chi tiết


Kế toán sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định

post img Nghiệp vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp TSCĐ

- Các chi phí để đầu tư nâng cấp TSCĐ được ghi tăng nguyên giá của TSCĐ đó, không hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.-Các chi phí sửa chữa TSCĐ không được tính tăng nguyên giá TSCĐ mà được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, (nhưng tối đa không quá 3 năm)... Xem chi tiết


Kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn

post img Những kỹ năng cần cho người làm kế toán

Kế toán là một bộ phận không thể thiếu ở tất cả các công ty và được xem là ngành phổ biến hiện nay. Làm ở vị trí này, ngoài vững kiến thức chuyên môn, bạn cần phải học hỏi và trau dồi thật nhiều kỹ năng cần thiết cho bản thân. Cùng xem ngay 6 kỹ năng cần có của một nhân viên kế toán dưới đây:.. Xem chi tiết

0987753510