Thuế giá trị gia tăng

post img Những đối tượng không chịu thuế GTGT

Các đối tượng không chịu thuế GTGT mới nhất:Những đối tượng không chịu thuế GTGT, các mặt hàng dịch vụ không chịu thuế GTGT mới nhất hiện hành như: Sản phẩm trồng trọt, Thủy hải sản, chuyển quyền sử dụng đất, dịch vụ y tế- Thú y, Dạy học - Dạy nghề... Xem chi tiết


Chi phí tính thuế TNDN

post img Những chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

37 khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp căn cứ vào Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính)... Xem chi tiết

0987753510