post img

Công cụ quản lý

Phần mềm Kế toán Cibos online tiếp cận với mục tiêu khác đối với các phần mềm khác như:

+ Hướng tới giúp các nhà QUẢN TRỊ CẤP CAO CỦA DOANH NGHIỆP sẽ có ngay bức tranh quản trị kế toán, và có thể truy xuất thông tin ở bất kỳ đâu (với điều kiện có mạng internet để kết nối).

+ Phần mềm Kế toán Cibos online sẽ cho ra kết quả phân tích tình hình kế toán Tài chính của Doanh Nghiệp

+ Phần mềm Kế toán Cibos online sẽ tích hợp nhiều tính năng quản trị giúp nhà lãnh đạo kiểm soát tốt tình hình SXKD của doanh nghiệp và kịp thời đưa ra chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp mình.

+ Tương tác trực tiếp tại máy chủ thông qua Website của đơn vị.

+ Ứng dụng trên các thiết bị Smart.

+ Phần mềm Kế toán Cibos online, có riêng modul phân tích, quản trị, kiểm soát tình hình SXKD, Tài chính kế toán của Doanh nghiệp;

TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN TÂN ĐẠT

1.Chức năng kỹ thuật:

-Giao diện đơn giản dễ sử dụng;

-Tính bảo mật cao;

-Quản lý người dùng;

-Phân quyền người dùng

+ Cho phép người sử dụng làm phần việc gì theo ý đồ của nhà quản trị;

+ Cho phép hay không được phép xem, sửa, xoá…

-Thay đổi mật khẩu truy nhập của người quản lý, từng người dùng;

-An toàn dữ liệu:

+ Tự động sao lưu dữ liệu;

+ Có khả năng phục hồi dữ liệu đã bị xoá;

- Thao tác chuyển đổi dữ liệu đơn giản và nhanh;

- Có khả năng chống và phục hồi dữ liệu khi bị virus phá hoại;

- Làm việc đồng thời với nhiều máy tính không phải cài đặt, chỉ việc truy cập accout của người dùng được phép truy cập.

- Sử dụng trên nhiều loại thiết bị: Máy tính, smartphone, máy tính bảng…

- Dữ liệu được lưu trữ tập trung cơ chế truy xuất dữ liệu nhanh và chính xác khi lên báo cáo.

- Quản lý sản phẩm bằng mã vạch;

2. Chức năng xử lý nghiệp vụ:

- Tự động kết nối dữ liệu và hạch toán kế toán từ khâu nhập, bán hàng vào phần hành kế toán.

- Tự động kết nối dữ liệu và hạch toán kế toán từ bảng lương, BHXH, vào phần hành kế toán.

- Tự động kết nối dữ liệu và hạch toán kế toán từ bảng quản lý tài sản, khấu hao, tăng giảm Tài sản cố định, phân bổ Chi phí trả trước vào phần hành kế toán.

- Kế toán không cần thao tác tổng hợp số liệu mỗi  khi hết kỳ kế toán, tránh được tình trạng sai lệch số liệu trong báo cáo;

- Thiết lập sẵn một số nghiệp vụ tự động định khoản;

- Tự động hạch toán các bút toán đồng thời (Phiếu thu, chi, nhập kho, xuất kho tự động)

- Tự động hạch toán bút toán chuyển số dư đầu năm, hoặc kết chuyển số dư cuối năm.

- Thống kê, truy xuất chứng từ theo tiêu thức muốn chọn;

- Cho phép chuyển đổi linh hoạt trên các màn hình nhập liệu khi đang thao tác chứng từ; cho phép xem báo cáo thêm, xoá, sửa các thông tin danh mục tại màn hình nhập.

- Đánh lại số thứ tự chứng từ: Phiếu thu, phiếu chi…(Tự động bằng một lệnh);

- In tự động tất cả chứng từ, hoặc các chứng từ đã chọn bằng một lệnh in;

- In hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ từ phần mềm kế toán chỉ người được phân quyền mới có có thể ra lệnh in.

- Báo cáo tài chính luôn cập nhật theo quy định mới nhất của bộ tài chính.


0987753510