Ý nghĩa của việc phân quyền trong phần mềm ứng dụng

post img Phân quyền trong phần mềm kế toán Cibos online

Phân quyền là một nghệ thuật hơn là một khoa học. Giám đốc hoặc trưởng bộ phận trước khi phân quyền cần phải hiểu rất rõ về năng lực cũng như tâm lý và động lực làm việc của người được phân quyền... Xem chi tiết

0987753510